Vad ni hittar på denna sida

På denna sida listar vi tjänster och information som har med slutbesiktning av fastighetsentreprenader att göra. Om du vill veta mer om slutbesiktningar och fastighets entreprenader så kan du kontakta oss på info@frakka.se, eller besöka vår hemsida www.frakka.se.

Vad är en slutbesiktning?

Under och efter fastighetsentreprenader utför del- och slutbesiktningar, eller entreprenadbesiktning som det också kallas, för att säkerställa att entreprenören har utfört uppdraget korrekt och hållit sin del av de avtal som definierar entreprenaden. För att undvika jäv bör besiktningsmän alltid vara oberoende och utan sympatier för någon av de inblandade parterna eller möjlighet till egen vinning. Normalt väljs dock besiktningsmannen av entreprenören. Besiktningsmannen ska vara certifierad genom Svenska Byggingenjörers Riksförbund och ha rätt kompetens för att kunna utföra besiktningar på ett korrekt sätt. En besiktning går till på så sätt att en besiktningsman noggrant granskar det fysiska resultatet av entreprenaden samt anmärker på sådant som är tveksamt och/eller felaktigt. All dokumentation och alla avtal måste finnas tillgängliga för besiktningsmannen, så att denne delvis kan vägledas av dessa i sitt besiktningsarbete. Eventuella brister som upptäcks antecknas under besiktningen. Om dessa är många eller av stor betydelse kan besiktningsmannen underkänna entreprenaden i sin helhet. Om bristerna är av mindre omfattande karaktär och betydelse så kan entreprenaden godkännas med utgångspunkt i att alla brister åtgärdas av entreprenören snarast. I regel ska alla brister vara åtgärdade inom två månader efter besiktningen. Efter att alla fel åtgärdats så besiktas dessa ännu en gång.

Länkar om slutbesiktning


PHAB, Projekthjälpen AB

www.projekthjalpen.se, info@projekthjalpen.se

Entreprenadbesiktningsföretag, inriktning bygg

www.byggbesiktning.se, www.garantibygg.se, www.besiktningsman.se

Entreprenadbesiktningsföretag, inriktning hiss

www.hissbesiktningar.se

Entreprenadbesiktningsföretag, inriktning fukt

www.humidus.se, www.iskad.se, www.anticimex.se

Entreprenadbesiktningsföretag, inriktning el

www.ikkab.se

Entreprenadbesiktningsföretag, inriktning el (magnetfält etc…)

www.rtk.se

Kontrollansvariga

Anders Elg anders.elg@ovk-ventilation.se, 0709 – 57 12 50
Kjell Hellstrand kjell.hellstrand@fastigheten.se, 070-588 09 20
Erik Zandén info@bygglovhjalpen.se, 070-6168118

Övriga länkar

http://www.arsenalenprojekt.se/
http://www.besiktningbygg.se/
http://www.besiktningsman.se/
http://besiktningsexperten.se/
http://besiktningsgruppen.com
http://www.bostadsgaranti.se
https://www.byggahus.se
http://www.bygganytt.com
http://byggindustrin.se
http://www.dokumera.se
http://ekonomi-portalen.com
http://www.ega.se
http://www.entreprenadbesiktningab.se/
https://frakka.se/
http://www.gar-bo.se
http://www.inter.se
http://kallesbesiktning.se
http://www.linguee.se
http://mattshakan.se
http://www.ne.se
http://novoutbildning.se
http://www.obmsyd.se
http://www.pararet.se
http://sbr.se
https://www.sp.se
https://spirare.se/
https://stf.se
http://stockholmsbf.se
http://www.synonymer.se
https://vivere.se/
http://www.villakonsulten.se

Kontakta gärna oss vid minsta fråga

Kontakta oss